info@clinicprestige.com

-02144380039-09022380039

لیزرلیپولیز


لیزرلیپولیز

یکی از سریع ترین راههایی از چاقی مفرط، پیکرتراشی با استفاده از لیزرلیپولیز است .

در برخی افراد  آنچنان حجم چربی وسیع و زیاد است که در ایشان، فقط (اجبارا") رویکرد  تهاجمی پاسخ گو خواهد بود.

 

لیزرلیپ.لیز.

 

” مرکز جوانسازی پرستیژ:خدمات سرپایی پوست و مو “