info@clinicprestige.com

02144380039-09022380039

تیک سل|تیکسل|Tixel


تیک سل|تیکسل|Tixel

"تیک سل"یکی از گزینه های بسیار موفق ،برای جوانسازی پوست با روش غیر جراحی، می باشد.جوانسازی با تکنولوژی "تیک سل" کاملا سرپایی است. به دلیل کمتر بودن درد و دوران نفاهت ،تیک سل در مقایسه با لیزر فرکشنال، از مقبولیت بیشتری ، در میان افراد شاغل برخوردار است.

مکانیسم اثر تیکسل بر پوست ،تخریب ظریف و نقطه نقطه پوست به واسطه تماس قطعه بسیار پر حرارتی(400درجه سلنتیگراد) است که در زمان بسیار کوتاهی(کمتر از یکصدم ثانیه)با پوست تماس داده میشود.

تیکسل

ویژگی انحصاری تیک سل عبارت است از  ایجاد، افزایش و کاهش نوسانی حرارت، (بین 80 تا 400 درجه سانتیگراد) در قطعه فلزی که با  آلیاژ مخصوصی  از تیتانیوم  ساخته شده است . مدیریت حرارت در  تیک سل، نیاز به فن آوری بسیار دقیقی دارد. که تمایز این فن آوری ، با بقیه روشها ایجاد نموده است .

کارکرد تیک سل ، تخریب هدفمند پوست می باشد.تا پوست شما به واکنش وادار شود و خود را بازسازی نماید.و نتیجه نهایی این واکنش ،جوانسازی پوست شما می باشد.

تیک سل

TMA= Thermo-Mechanical Ablation

 انرژی از طریق یک قطعه مخصوص به ابعاد  1cm²  با خارهای به شکل هرم به پوست  منتقل می شود.

پین ها تا دمای 400 درجه سانتیگراد گرم می شوند.

تیکسل لیزر

تیک سل

” مرکز جوانسازی پرستیژ:خدمات سرپایی پوست و مو “