info@clinicprestige.com

پوستتان ازشما تشکرخواهدکرد

هایفولیپولیز|هایفو لیپولیز|هایفو لیپو لیز|HIFU-Lipolysis


هایفولیپولیز|هایفو لیپولیز|هایفو لیپو لیز|HIFU-Lipolysis

اساس تکنولوژی هایفولیپولیز( HIFU-lipolysis) تبدیل انرژی امواج صوتی به گرمای شدید کانونی شده، میباشد. و دمای بالا راهی برای ذوب کردن چربی های زیرجلدی است .هایفولیپولیز؛چربی هایی که در بافت زیرجلدی دچار سکون هستند را از حالت جامد به حالت مایع و روان درمی آورد. تا به راحتی از طریق جریان لنف و گردش خون از آن ناحیه دور شوند.این در حالی است که هیچ نوع حسی در سطح خارجی پوست شما را آزرده نمی کند.

هایفولیپولیز

هایفولیپولیز باذوب چربی های انباشته ، امکان تناسب اندام را از طریق حذف چربی های موضعی را به صورت کاملا" سرپایی فراهم نموده است. به همین دلیل  HIFU-lipolysis به عنوان مدرن ترین روش غیرجراحی در صدر روشهای غیرتهاجمی برای تناسب و زیبایی اندام قرار گرفته است.

 HIFU lipolysis

هایفو مخصوص کاهش سایز

لیپوسونیکس

هایفولیپولیز

 

 

لیپوسونیکس

لیپوسونیکس

هایفو لیپو لیز

 

لیپوسونیکس

 

 

کارایی هایفولیپولیز تا حدی است که بلافاصله پس از هر جلسه 15-20دقیقه ای؛ کاهش سایز  سریعا" رخ می دهد

هایفولیپو لیز

 

” مرکز جوانسازی پرستیژ:خدمات سرپایی پوست و مو “