info@clinicprestige.com

پوستتان ازشما تشکرخواهدکرد

پیری پوست دست


پیری پوست دست

ضمن تقدیم بوسه بر دست مادرانی که به واسطه زحماتشان،آرامش و آسایش برای خانواده هایشان به ارمغان آورده می شود.

با نگاه کردن به پشت دستها میتوان گذر عمر و رد پیری را به خوبی متوجه شد . از سالیان قبل و مطابق تجربیات کاری اینجانب, متوجه شدم که برای تخمین دقیق تر سن بانوان بایستی حتما به دست آنها هم نگاه کرد،چه بسا پوست صورت در زیر انبوهی از پوشاننده ها و... پنهان شود، اما همه به فکر پوشاندن پشت دستان خود نمی باشند و به راحتی می توان با نگاه به این لوح نانوشته،بسیاری چیزها را در آن خواند. به هر حال با انجام یکسری از اقدامات پزشکی و به کاربردن شیوه های متنوع جوانسازی امکان بازگرداندن طراوت وشادابی به پوست پشت دستها فراهم می باشد که در یک دوره زمانی 4-2 ماهه ،این مهم قابل وصول می باشد. موفق باشید

” مرکز جوانسازی پرستیژ:خدمات سرپایی پوست و مو “