info@clinicprestige.com

پوستتان ازشما تشکرخواهدکرد

غبغب


غبغب

حذف غبغب -غیر جراحی گله مندی از نمایان بودن غبغب های آویزان موجب مراجعه برخی از عزیزان به ما میشود. بیشتر روشهای موجود برای کم کردن حجم چربی ناحیه زیر چانه (غب غب ) با مسایل مشکلات و نیز عوارض جنبی همراه هستند . به ویژه اینکه در نزدیکی این ناحیه اعضا و جوارح بسیار حساسی از جمله رگ های کاروتید و اعصاب حسی حرکتی وجود دارند , از سوی دیگر این ناحیه به سر/مغز بسیار نزدیک است به همین دلیل نمیتوان از هر روشی برای حذف چربی های این ناحیه, بهره برد.

آیا شما حاضرید ریسک  جراحی و لیپوساکشن که اتفاقا؛ در ناحیه بسیار بیشتر میشوند را برای حل چنین مشکلی , بپذیرید؟

در حال حاضر ایمن ترین روش برای حذف  غب غب استفاده از لیزر کم توان است که طی چند جلسه و  به آسانی میتوان به هدف مورد نظر رسید

 

 

در این روش با استفاده از توانایی گرماسازی , نور لیزر, در  دیواره سلولهای ذخیره کننده چربی که اتفاقا؛ جنس این دیواره هم

 از چربی است به آسانی  سوراخهایی ایجاد میشود که موجب تخلیه محتویات سلولهای چربی( این هم چربی است)میگردد.

در واقع ما با استفاده از یک روش سالم ایمن و غیر تجاجمی به نتایج معادل با لیپوساکشن میرسیم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIN:

تبادل لینک - تبادل لینک">تبادل

 

 

.

 

” مرکز جوانسازی پرستیژ:خدمات سرپایی پوست و مو “