info@clinicprestige.com

پوستتان ازشما تشکرخواهدکرد

پاک کردن خالکوبی تاتو


پاک کردن خالکوبی تاتو

یکی از کار هایی که بشر از دوران قدیم به آن مبادرت کرده خالکوبی است که حتی سابقه آن را در دوران مصر باستان نیز ردیابی کرده اند با این حال قریب به اتفاق تمامی کسانی که مبادرت به کاری نمایند پس از مدتی دچار دلزدگی شوند. و سعی بر پنهان کردن آن از دید سایرین نموده یا در صدد پاک کردن آن بر می آیند

جلل الخالق زیبایی بصری "تاتوهای امروزی" غیر قابلانکار است, اما متاسفانه پاک کردن شان هم بسیار سخت است . گوناگون بودن (بسیار زیاد) مواد موجود در رنگهای مدرن امروزی ,از یک سو , و محدویت تواناییو انواع لیزر ها برای محو کردن این رنگ ها , موجب شده اند تا پاسخ ما به متقاضیان پاک کردن این گونه تاتو ها , "متاسفم " می باشد. هر چقدر پاک کردن خالکوبی قدیمی برای ما مثل, آب خوردن ,شده بود اما برای این تاتو ها ی شیک و مدرن, واقعا" کاری از دستمان برنمی آید. متاسفانه بسیاری از این رنگها به دلیل داشتن ترکیبات شیمیایی و فلزات خاص بکار رفته در مرکب های نوین قابل پاک شدن نمی باشند وچه بسا پس از تلاش برای پاک کردن آنها حتی با مدرن ترین دستگاه های لیزر،تیره تر هم بشوند. (اکسید آهن) . البته چند سالی هست که تاتو های فسفری هم "مد" شده اند, که در تاریکی بیشتر جلوه گری می کنند.واقعیت این است که پاک کردن درصد محدودی از خالکوبی های امروزی قرین موفقیت می باشند . به هر حال رنگ های سیاه ،سبزتیره و آبی تیره به نسبت سایر رنگ ها پاسخ گویی بهتری دارند . بد نیست بدانید امروزه خالکوبی را معادل "نقص عضو-زیبایی " به حساب می آورند. برخی از صاحبنظران اعلام کرده اند که " تاتو " نوعی " خود آزاری " است ,برای اعتراض به اطرافیان. ایشان فرآیند تصمیم گیری برای "تاتو کردن را موازی با فرآیند تصمیم گیری برای "خودسوزی" دانسته اند, خودسوزی , اعتراضی است که با نماندن , فرد , بر سر بقیه فریاد میشود, اما تاتو , سکوتی است که با ماندن فرد میان جمع , علم و پرچم , میشود . ای بسا فردی که درد "سوزن- سوزن " شدن را تحمل کند با این خود آزاری می خواهد به گونه ای بین خود و دیگران مرز جدیدی تعریف کند. در واقع او برای مبارزه روحی روانی ,با محیط اش, به سراغ طلسمی میرود که در این نبرد , موجب آرامشش شود. کاش قبل از تاتو کردن کسی به درد دل آنها خوب گوش میکرد ( روانشناس) و کمکشان میکرد (مهارت تصمیم گیری) تا از کشمکش روحی عذاب آورشان خلاص شوند که چنین داغی بر خود ننهند. کاش با اطرافیانمان درست برخورد میکردیم. کاش ... کاش سکه میکاشتیم و درخت اسکناس صاحب میشدیم.

” مرکز جوانسازی پرستیژ:خدمات سرپایی پوست و مو “