info@clinicprestige.com

پوستتان ازشما تشکرخواهدکرد

ابروی کم پشت


ابروی کم پشت

قبل از این برای بسیاری از خانمها داشتن ابروهایی پری که بتوانند حالت های دلخواه را با آن ایجاد کنند یک آرزو محسوب میشد و کم نبودند بانوانی که سالها با ابروی کم پشت ساخته( و یا سوخته) اند.

البته هستند گروهی از خانمها که برای اطفا نمودن این وسوسه اقدام به تاتوی ابرو کردند .اما اکثریت ایشان از این کار هم راضی نمیباشند حتی برخی خانمها برای نیل به چنین آرزویی , اقدام به کاشت مو (ی سر) در ناحیه ابرو کرده اند اما از احساس سیخ بودن موهای کاشته شده همچنان گله مند و شاکی هستند.به همین دلیل کاشت مو در ناحیه ابروهای ایشان نیز بارضایت چندانی همراه نبوده است .

  

به هر حال صرف نظر از برخی محدودیت های ژنتیک , بیماریها و احیانا اختلالات داخلی بسیاری از این موارد کم پشت بودن ابرو قابل اصلاح و کنترل هستند. بله غبطه خوردن بر گذشته سودی ندارد ،خوشبختانه هم اکنون این امکانات فراهم شده است که احساس داشتن ابروهایی مشابه با ابروهای قجری برای تعدادزیادی از خانمهای نسل امروز تا حدودی قابل حصول باشد. یک دوره درمانی ابرو های کم پشت به 3-7 ماه زمان نیاز دارد که طی 4-2 جلسه این اقدامات درمانی یکی پس از دیگری انجام میشوند

” مرکز جوانسازی پرستیژ:خدمات سرپایی پوست و مو “