info@clinicprestige.com

پوستتان ازشما تشکرخواهدکرد

چروک پشت لب


چروک پشت لب

زیاد سیگار میکشین؟ شنیدن این سوال یکی از آزار دهنده ترین پرسشهایی است که برخی از خانمها را به مطب های پوست وزیبایی می فرستد؟

بله پک زدن به سیگار وایجاد نیروی مکشی برای فرو دادن دود( ویرانگر) سیگار سبب به وجود آمدن خطوط وچروکهایی بر روی پوست پشت لب ها می شود. اما هستند افرادی که ابدا به سیگار لب نزده اند ولی چنین چروک هایی را بر پشت لبان خود دیده اند. خوشبختانه امکان کنترل اصلاح و ترمیم این عارضه با استفاده از روش های جوانسازی پوست صورت فراهم میباشد . با بکار بردن این روشها به جراحی و بیهوشی نیازی نیست و به طور سر پایی می توان در یک دوره درمانی 5-3 ماهه به نتیجه مطلوب دست یافت.

” مرکز جوانسازی پرستیژ:خدمات سرپایی پوست و مو “