info@clinicprestige.com

پوستتان ازشما تشکرخواهدکرد

منافذ باز پوست


منافذ باز پوست

ساختار و عملکرد فیزیولوژیک پوست با وجود منافذ پوستی امکان پذیر گردیده است. وجود این منافذپوستی (و مجاری متصل به آنها ) خروج چربی و عرق را ممکن می سازند؛ لذا وجود این گونه منافذ در پوست کاملا" ضروری است . معمولا" منافذ باز پوستی در جاهایی دیده میشوند که غدد چربی در آن ناحیه از پوست ،بسیار متراکم باشند. به هر روی برخی افراد از باز بودن منافذ پوست صورت و یا گشاد شدگی دهانه منافذ پوست صورت شان شاکی هستند .و داشتن پوست صاف و لطیفی همچون پوست نوزادان و کودکان ؛ عاری از منافذ پوستی قابل رویت ،برای ایشان یک رویا محسوب میشود.

 در مورد منافذ باز پوست و راههای اصلاح آن قلم فرسایی زیاد شده است اما هیچ روشی کارایی لیزر فرکشنال (سی-او-تو)را ندارد.

روشهای اصلاح نمای ظاهری پوست چند گونه اند

1:موقتی و کوتاه مدت

2:میان مدت 

3:بلند مدت

 

 

لیزر/ منافذ باز پوست

” مرکز جوانسازی پرستیژ:خدمات سرپایی پوست و مو “