info@clinicprestige.com

پوستتان ازشما تشکرخواهدکرد

ترک پوست


 ترک پوست

شاید هیچ لذتی قابل مقایسه با لذت بچه دار شدن برای مادران نباشد. سعادت درک این حس خدادادی را فقط مادران دارند،این حس آنچنان قویست که مطابق نوشته های قدیمی در برخی کشور گشایی ها در گذشته تعدادی از زنان ناخواسته مادر شدند اما جنین خود را حفظ کرده ،شیر داده و بزرگ کردند.

و اما یکی از یادگار های مادر شدن برای ایشان،بروز ترکهای پوستی بر روی شکم،پهلوها و... می باشد.!!!!

خوشبختانه این ظاهر ناخوشایند به راحتی قابل کنترل و اصلاح می باشد و در یک بازه زمانی 5-2 ماهه می توان ظاهر بسیار مقبول و مطلوبی برای پوست شکم این مادران عزیز فراهم نمود.

می توان این نوید انرژی بخش را داد که امکان نزدیک شدن نمای ظاهری شکم مادران به دوران قبل از بارداری فراهم می باشد

 

 

البته ترکهای پوستی صرفا به مادران منحصر نمی شود و چه بسا سایر افرادی که به پرورش اندام می پردازند یا تغییر وزن/ سایز داشته اند و یا احیانا ازهورمون درمانی استفادهکردهاند نیز به ترکهای پوستی تنه و شانه و ران نیز مبتلا شوند برای اینگونه موارد هم نوید بهبودی بسیار خوب پابرجاست.

بدون اغراق میتوان گفت تا کنون تمامی  مراجعین ما از این روش کاری بسیار راضی بوده اندو هر یک از آنان ما را به چند  فرد دیگرمعرفی کرده اند

 

 از طرفی به واسطه تبحر و تجربه کاری که  ظرف این چند سال کسب  کرده ایم آنقدر به خود اعتماد داریم که  این روش درمانی را  با قرارداد کتبی پشتیبانی نماییم

تا هم شما بابت هزینه ای که میکنید آسوده خاطر باشید و هم ما به تعهد خود وفا نماییم  

” مرکز جوانسازی پرستیژ:خدمات سرپایی پوست و مو “